Orgnum: 917848998 Donate via Vipps: 80284 988 26 679Om Oss

Amour du Prochain (ADP), er det franske uttrykket for «Nestekjærlighet» på norsk. Organisasjonen har som mål å hjelpe foreldreløse barn i Afrika til å få et hjem, en utdanning og til å integrere seg i deres respektive samfunn.

ADP driver et hjem for foreldreløse barn i Kinshasa i Kongo DR. Etter en langvarig periode med krig, politisk og sosial ustabilitet i landet har de aller svakeste og forsvarsløse i samfunnet blitt de største bærerne av denne tunge byrden. Barn, enker, syke og funksjonshemmende betaler den høyeste prisen og faller utenfor enhvers fokusområde da disse har en svak stemme – selv om de roper ut, tilsynelatende forgjeves.

Høy arbeidsledighet (50%) og fattigdom har som evne at det hemmer flere av menneskets medmenneskelige egenskaper, følelsesregister og tvinger en til å ta ekstreme egoistiske valg. I denne onde spiralen av hendelser og handlinger har de svakeste i samfunnet blitt offer disse valgene som drives av en moralløs og følelsesløs overlevelsesinstinkt. Det har som følge av dette i de siste tiårene utviklet seg en trend i landet som i høyeste grad rammer og utsetter barn for stor fare, til og med til døden. I denne trenden går enten nybakte foreldre eller mødre ut med sine spedbarn og forlater dem langs veikanter, markeder, og til og med i søppelfyllinger, avløpsrør og toaletter. Her vil barnet rope, skrike, gråte til det blir funnet, eller til det ikke kan mer. Mange forbipasserende forsetter i sin retning ved syn av et forlatt barn i frykt om å bli belastet som forelder av det offentlige. Noen foreldre etterlater barna utenfor kirker, i fødselsavdelingen eller andre synlige steder i håp om at barnet skal kunne bli sett og plukket opp. Abort er økonomisk tungt og innebærer høyrisiko for død i et land som allerede har et av verdens høyste dødlighet ved fødsel for både mødre og barn.

Det er nettopp disse barna ADP har i sitt fokusområde, barn som ofte er forlatt mellom alder 1 dag til 4 uker og som til slutt ender opp hos oss mellom alderen 0-10år. Gjennom våre hjem som drives i samarbeid med sosiologer, kristne og omsorgsmødre jobber vi aktivt med kommunen og andre frivillige organisasjoner for lokalisering, mottak, omsorg og oppdragelse av barna.

I våre hjem er temaet kjærlighet! Ettersom deres første møte med verden har vært en brutal ondskap, ønsker vi å rette opp barnas inntrykk av livet, mennesker, voksne og verden. Flere av barna har veldig markante tegn på traumatisme og psykiske forstyrrelser som krever mye omsorg, oppmerksomhet og behandling.

I ADP får barna en trygg oppdragelse i et skjermet hjem, barna får skolegang, medisinsk oppfølging og en familie. Vårt håp og mål er å hjelpe dem inn i et selvstendig voksenliv med gode verdier og holdninger inn et samfunn som de kan være med på å utforme – med kjærlighet.

Din støtte, bidrag og hjelp er hjertelig velkommen i dette store arbeidet! Det er mulig å få til en endring!

«Av og til tror vi at det vi gjør, bare er en dråpe i havet. Men havet ville vært mindre uten den dråpen.»
Sitat Mor Teresa